Rada

 1. Taarifa ya habari
 2. Matangazo ya Wahisani
 3. Utabiri wa hali ya hewa
 4. Ubaoni
 5. Magazeti
 6. VOA
 7. Leo katika historia
 8. Sema na kiongozi wako
 9. Meza yetu
 10. Dondoo za michezo
 11. Rada mix